201808.03
0

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, aczkolwiek w pewnych sytuacjach może od tego odstąpić (rozwód bez orzekania o winie). Jak rozumieć pojęcie winy w przypadku rozwodu? Czy zawsze wina za rozkład pożycia leży tylko po jednej stronie? Właściwie to kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przedstawia żadnej definicji winy….

201710.28
0

Nie taki diabeł straszny, czyli kilka słów o intercyzie – cz.I

Na przestrzeni ostatniej dekady słowo „Intercyza” stało się dość popularne. Choć instytucja ta występuje w naszym systemie prawnym od dłuższego czasu, nadal wzbudza mieszane odczucia. Obecnie wciąż ma więcej przeciwników aniżeli zwolenników. Z czego wynika taka niechęć? Ustalmy najpierw z czym nam się zazwyczaj kojarzy intercyza? Z rozwodami i brakiem zaufania. Z brakiem więzi między…

201610.29
0

Jak odwołać darowiznę? – przesłanki i forma odwołania

Jak odwołać darowiznę? Darowizna stanowi umowę pomiędzy darczyńcą i obdarowanym i może być ona odwołana tylko przy zaistnieniu przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym. Możliwe przyczyny odwołania darowizny będą zależne od tego, czy darowizna została wykonana czy nie. Zmiana statusu majątkowego darczyńcy W myśl art. 896 kc darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu…

201610.29
0

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Wspólna darowizna małżonków Na wstępie wyjaśnijmy kiedy będziemy mieli do czynienia z darowizną wspólną. Otóż jest to darowizna przedmiotu, który pochodzi z majątku wspólnego małżonków. Warunkiem koniecznym zatem będzie istnienie między małżonkami wspólności majątkowej, choćby nawet ograniczonej umową małżeńską. Czy małżonek może odwołać wspólną darowiznę? To zależy od tego, czy oboje małżonkowie żyją oraz od…

201610.23
0

Umowa inwestycyjna – start-up i inwestor

Umowa inwestycyjna Z umową inwestycyjną będziemy mieli do czynienia, jeśli będąc Projektodawcą (Pomysłodawcą) zdecydujemy się na współpracę z inwestorem (fundusz venture capital) mającym sfinansować nasze przedsięwzięcie będące we wczesnej fazie rozwoju, tzw. start-up. Na początku należy wyjaśnić czym jest fundusz venture capital. Otóż jest to zewnętrzna inwestycja długo/średnio terminowa w małe bądź średnie przedsiębiorstwa z…

201604.16
0

Wzór pozwu

W tym artykule przedstawiam opracowany przeze mnie wzór pozwu, do którego objaśnienia poszczególnych elementów znajdują się także w artykule „Jak napisać pozew?”. Wzór pozwu dotyczy sytuacji, w której nie występuje w sprawie profesjonalny pełnomocnik. Przykładowy stan faktyczny: Jan Iksiński i Marek Igrekowski zawarli w dniu 10.01.2016 r. umowę pożyczki opiewająca na kwotę 15.000 zł. Zgodnie z umową,…

201604.15
0

Jak napisać pozew?

W dzisiejszym artykule napiszę kilka słów o tym, jak napisać pozew. Zacznę od krótkiego wyjaśnienia czym jest pozew. Otóż przede wszystkim pozew stanowi pismo procesowe, które inicjuje postępowanie sądowe. O ile pozew nie zostanie zwrócony bądź odrzucony, sąd po wpłynięciu pozwu, wszczyna postępowanie procesowe, czyli potocznie określając – sprawa jest w toku. Nie raz słyszy…

201604.09
0

Zabiegi kosmetyczne – zgoda na zabieg

W poprzednim artykule przedstawiłam podział zabiegów kosmetycznych na zabiegi kosmetyczne o charakterze leczniczym oraz zabiegi kosmetyczne o charakterze wyłącznie estetycznym. Dzisiaj skupię się na kwestii zgody osoby zainteresowanej danym zabiegiem wyłącznie estetycznym bądź innych osób, w przypadku niepełnoletności czy ograniczonej zdolności do czynności prawnych osoby zainteresowanej. Zainteresowałam się tą tematyką po zapytaniu mojej znajomej: Czy…

201604.03
0

Zabiegi kosmetyczne – leczenie i estetyka

W dzisiejszych czasach, w dobie kultu młodości, piękna i podkreślania swojej indywidualności zabiegi kosmetyczne cieszą się szczególną uwagą społeczeństwa. Dawniej modyfikacje ciała miały głównie znaczenie rytualne, tradycyjne. Dzisiaj stały się częścią zabiegów życia codziennego, o czym świadczy m. in. ilość gabinetów odnowy, salonów piercingu czy tatuaży, a także coraz to bogatsze oferty medycyny estetycznej –…

201603.23
0

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy – cz. 1

I.             CZEGO DOTYCZY POSTĘPOWANIE? Generalnie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza sprowadza się do ustalenia czy miało miejsce przewinienie zawodowe oraz wyciągnięcia konsekwencji od lekarza, który się go dopuścił. Czym jest przewinienie zawodowe? Otóż są to działania lekarza, które wiążą się z naruszeniem zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (inaczej zwane…