201710.28
0

Nie taki diabeł straszny, czyli kilka słów o intercyzie – cz.I

Na przestrzeni ostatniej dekady słowo „Intercyza” stało się dość popularne. Choć instytucja ta występuje w naszym systemie prawnym od dłuższego czasu, nadal wzbudza mieszane odczucia. Obecnie wciąż ma więcej przeciwników aniżeli zwolenników. Z czego wynika taka niechęć? Ustalmy najpierw z czym nam się zazwyczaj kojarzy intercyza? Z rozwodami i brakiem zaufania. Z brakiem więzi między…

201610.29
0

Jak odwołać darowiznę? – przesłanki i forma odwołania

Jak odwołać darowiznę? Darowizna stanowi umowę pomiędzy darczyńcą i obdarowanym i może być ona odwołana tylko przy zaistnieniu przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym. Możliwe przyczyny odwołania darowizny będą zależne od tego, czy darowizna została wykonana czy nie. Zmiana statusu majątkowego darczyńcy W myśl art. 896 kc darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu…

201610.29
0

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Wspólna darowizna małżonków Na wstępie wyjaśnijmy kiedy będziemy mieli do czynienia z darowizną wspólną. Otóż jest to darowizna przedmiotu, który pochodzi z majątku wspólnego małżonków. Warunkiem koniecznym zatem będzie istnienie między małżonkami wspólności majątkowej, choćby nawet ograniczonej umową małżeńską. Czy małżonek może odwołać wspólną darowiznę? To zależy od tego, czy oboje małżonkowie żyją oraz od…

201604.16
0

Wzór pozwu

W tym artykule przedstawiam opracowany przeze mnie wzór pozwu, do którego objaśnienia poszczególnych elementów znajdują się także w artykule „Jak napisać pozew?”. Wzór pozwu dotyczy sytuacji, w której nie występuje w sprawie profesjonalny pełnomocnik. Przykładowy stan faktyczny: Jan Iksiński i Marek Igrekowski zawarli w dniu 10.01.2016 r. umowę pożyczki opiewająca na kwotę 15.000 zł. Zgodnie z umową,…

201604.15
0

Jak napisać pozew?

W dzisiejszym artykule napiszę kilka słów o tym, jak napisać pozew. Zacznę od krótkiego wyjaśnienia czym jest pozew. Otóż przede wszystkim pozew stanowi pismo procesowe, które inicjuje postępowanie sądowe. O ile pozew nie zostanie zwrócony bądź odrzucony, sąd po wpłynięciu pozwu, wszczyna postępowanie procesowe, czyli potocznie określając – sprawa jest w toku. Nie raz słyszy…