201604.09
0

Zabiegi kosmetyczne – zgoda na zabieg

W poprzednim artykule przedstawiłam podział zabiegów kosmetycznych na zabiegi kosmetyczne o charakterze leczniczym oraz zabiegi kosmetyczne o charakterze wyłącznie estetycznym. Dzisiaj skupię się na kwestii zgody osoby zainteresowanej danym zabiegiem wyłącznie estetycznym bądź innych osób, w przypadku niepełnoletności czy ograniczonej zdolności do czynności prawnych osoby zainteresowanej. Zainteresowałam się tą tematyką po zapytaniu mojej znajomej: Czy…

201604.03
0

Zabiegi kosmetyczne – leczenie i estetyka

W dzisiejszych czasach, w dobie kultu młodości, piękna i podkreślania swojej indywidualności zabiegi kosmetyczne cieszą się szczególną uwagą społeczeństwa. Dawniej modyfikacje ciała miały głównie znaczenie rytualne, tradycyjne. Dzisiaj stały się częścią zabiegów życia codziennego, o czym świadczy m. in. ilość gabinetów odnowy, salonów piercingu czy tatuaży, a także coraz to bogatsze oferty medycyny estetycznej –…

201603.23
0

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy – cz. 1

I.             CZEGO DOTYCZY POSTĘPOWANIE? Generalnie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza sprowadza się do ustalenia czy miało miejsce przewinienie zawodowe oraz wyciągnięcia konsekwencji od lekarza, który się go dopuścił. Czym jest przewinienie zawodowe? Otóż są to działania lekarza, które wiążą się z naruszeniem zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (inaczej zwane…

201506.30
0

Odstąpienie przez lekarza od leczenia pacjenta – cz. 2

Klauzula sumienia W niniejszym artykule przedstawię regulacje dotyczące tzw. klauzuli sumienia. Klauzula sumienia ma swoje źródło w art. 53 Konstytucji RP oraz art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i stanowi okoliczność uprawniającą lekarza do odstąpienia od leczenia. Warto wziąć też pod uwagę treść art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej: Dla wypełnienia swoich zadań…

201506.20
0

Odstąpienie przez lekarza od leczenia pacjenta – cz. 1

„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać – służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu – według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy…

201503.17
0

Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności – cz. 1

Teoretycznie nie ma się do czego przyczepić – poszanowanie naszej intymności i godności jest zapewnione przepisami prawa. Skoro słowo pisane tak stanowi, to oczywistym jest, że wszystko jest skrupulatnie przestrzegane. I jest – ale najczęściej w świecie teorii i założeń. W praktyce bywa bowiem z tym bardzo różnie. Czym na dobrą sprawę jest intymność? Jest…

201503.17
0

Pacjent w domu niemile widziany

Co do zasady pobyt pacjenta w szpitalu wygląda następująco: pacjent niedomaga, szpital przyjmuje pacjenta, rehabilituje pacjenta, wypisuje pacjenta, pacjent wraca do domu. Co do zasady – bo niestety nie zawsze. Zdarza się, że ten ostatni etap stoi pod znakiem zapytania, gdyż rodzina nie upomina się o krewnego bądź nie wyraża chęci przyjęcia go z powrotem…