W ramach obsługi prawnej firm Kancelaria oferuje przedsiębiorcom zarówno współpracę o charakterze stałym, jak i o charakterze doraźnym.

Kancelaria zapewnia zdalną obsługę prawną przedsiębiorstwa, polegająca przede wszystkim na współpracy drogą mailową oraz kontakcie telefonicznym, co jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla firm nie posiadających w swojej strukturze działu prawnego. Wedle potrzeby Klienta istnieje także możliwość świadczenia usług prawniczych w postaci dyżurów radcy prawnego w siedzibie firmy Klienta.

Zakres oferowanych usług prawnych:

  • porady prawne dotyczące działalności gospodarczej
  • sporządzanie pism procesowych
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz umów gospodarczych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
  • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji
  • reprezentacja przed urzędami
  • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi