201506.30
0

Odstąpienie przez lekarza od leczenia pacjenta – cz. 2

Klauzula sumienia W niniejszym artykule przedstawię regulacje dotyczące tzw. klauzuli sumienia. Klauzula sumienia ma swoje źródło w art. 53 Konstytucji RP oraz art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i stanowi okoliczność uprawniającą lekarza do odstąpienia od leczenia. Warto wziąć też pod uwagę treść art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej: Dla wypełnienia swoich zadań…

201506.20
0

Odstąpienie przez lekarza od leczenia pacjenta – cz. 1

„Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: – obowiązki te sumiennie spełniać – służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu – według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy…

201503.17
0

Sposoby przyjęcia spadku

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa sposoby przyjęcia spadku: wprost(proste) oraz z dobrodziejstwem inwentarza. Czym się te sposoby różnią między sobą? Przyjęcie proste W obu przypadkach majątek dziedziczony ulega wymieszaniu z majątkiem własnym spadkobiercy stanowiąc jedność. W razie przyjęcia prostegospadkobiercy ponosząnieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za nie całym swoim majątkiem bez…

201503.17
0

Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności – cz. 1

Teoretycznie nie ma się do czego przyczepić – poszanowanie naszej intymności i godności jest zapewnione przepisami prawa. Skoro słowo pisane tak stanowi, to oczywistym jest, że wszystko jest skrupulatnie przestrzegane. I jest – ale najczęściej w świecie teorii i założeń. W praktyce bywa bowiem z tym bardzo różnie. Czym na dobrą sprawę jest intymność? Jest…

201503.17
0

Pacjent w domu niemile widziany

Co do zasady pobyt pacjenta w szpitalu wygląda następująco: pacjent niedomaga, szpital przyjmuje pacjenta, rehabilituje pacjenta, wypisuje pacjenta, pacjent wraca do domu. Co do zasady – bo niestety nie zawsze. Zdarza się, że ten ostatni etap stoi pod znakiem zapytania, gdyż rodzina nie upomina się o krewnego bądź nie wyraża chęci przyjęcia go z powrotem…

201503.17
0

Zmiana przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Z dniem 20.03.2015 r. Kodeks postępowania cywilnego zmienia się w następujący sposób: 460 1. Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie,…