201503.17
0

Zmiana przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Z dniem 20.03.2015 r. Kodeks postępowania cywilnego zmienia się w następujący sposób: 460 1. Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie,…